Abu Abd ar-Rahman ’Abdullah, son till Omar ibn al-Khattab må Allah vara nöjd med de både berättade jag hörde Allahs sändebud frid vare över honom säga:

”Islam bygger på fem [pelare]:

1 Vittnesbörden att det inte finns någon gudom som

skall dyrkas förutom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud.

2 – Etablerandet av bönen.

3 Givandet av allmosan [az-Zakat].

4 Att vallfärda till Huset [Ka’ba].  &

5 – Fastan under [månaden] Ramadan.”

[al-Bukpari och Muslem]

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD