Hadith Jibril

’Umar ibn al-Khattab Må Allah vara nöjd med honom återberättade:

En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammad – Frid vare med honom – kom en man fram till oss, hans kläder var skinande vita och hans hår var kolsvart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna.

Han sade: O, Muhammad, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud). Profeten svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammad är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset om man har möjlighet. Mannen sade: Du har sagt sanningen.

Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt.

Han sade: Så, berätta nu för mig om iman . Profeten svarade: Det är att tro på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag, på att allt ingår i Guds plan, ont som gott. Mannen sade: Du har sagt sanningen.

Berätta nu för mig om ihasan. Profeten svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss.

Mannen sade: Berätta nu om Timmen. Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar.

Mannen sade: Berätta om dess tecken.

Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna.

Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: O, ’Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion .

(Muslim)

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD