De troendes ledare, Abu Hafs ’Umar bin al-Khattab Må Allah vara nöjd med honom, berättade: Jag hörde Allahs sändebud frid vare över- honom säga ”Sannerligen döms varje handling i enlighet med dess avsikt och varje människa skall få vad hon strävat efter, Följaktligen om den vars emigrering är för Allah och Hans sändebud, så är dennes emigrering för Allah och Hans sändebud, medan om den vars emigrering är för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till sin hustru, så är dennes emigrering för det hon emigrerat för” [al-Bukhari & Muslem]

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD