Bilal.se

Jag älskar dig

Vem kommer jag ens att kunna vara, i jämförelse med de ädla följeslagarna, de utvalda?!Jag kommer inte i närheten av:Annas som betjänade dig!Inte heller som Omar som försvarade dig!Eller som Abu Bakr som betrodde dig!Eller Läs mer…

Detta är Muhammad

Fredagspredikan från Falkenberg från 15 oktober 2021Detta är Muhammad predikan som kompletterar ämnet vi hade veckan innan om Profeten Muhammad Frid vare över honom. Lund 2021 10 15 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Kvinnan första steget mot ändring

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten Muhammad frid vare över honom beordrade oss muslimska män att ta väl hand om kvinnan, till och med bland hans sista ord i livet handlade om att Läs mer…

Profetens plats i religionen

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

SISTA UPPENBARELSEN

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

Jesus i Koranen

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

Var stolt över din tro

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är dags att vi börjar bli stolta över vår tro, kunna med stolthet säga ”Jag är Muslim” , agera som muslim, gå som en muslim, äta som Läs mer…

Vad vet du om Islam?

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

Vad är syftet med livet?

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

ISLAM VARFÖR ?

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNISLAM VARFÖR ?En bok av Faten Amin Förord DEL 1 Vad är syftet med livet ? Introduktion Vad är syftet med livet? Så är vårt syfte Nyckeln … Tänk Läs mer…