Bilal.se

Profetens plats i religionen

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

SISTA UPPENBARELSEN

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

Jesus i Koranen

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

Var stolt över din tro

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är dags att vi börjar bli stolta över vår tro, kunna med stolthet säga ”Jag är Muslim” , agera som muslim, gå som en muslim, äta som Läs mer…

Vad vet du om Islam?

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

Vad är syftet med livet?

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var Läs mer…

ISLAM VARFÖR ?

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNISLAM VARFÖR ?En bok av Faten Amin Förord DEL 1 Vad är syftet med livet ? Introduktion Vad är syftet med livet? Så är vårt syfte Nyckeln … Tänk Läs mer…

PROFETSKAPET

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profetskapet : Dess natur och nödvändighet Kort historisk över profetskapet Mohammad´s profetskap : ett rationellt försvar Arabien – Avgrund av mörker Räddaren är född En diamant i stenröset Läs mer…

Några av profetens uttalande

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten Mohammeds personlighet Dagen då Ibraheem Profeten Muhammeds frid vare över honom tredje son dog, uppstod en solförmörkelse och folket började säga: ”Solen har förmörknats på grund av Läs mer…

En introduktion i koranstudier

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till sig Koranen som Allahs sanna ord. Nedanstående Läs mer…