Bilal.se

Surat al-Fatihah (Ingressen)

Koranens första kapitel, Surat al-Fatihah (Ingressen), eller öppnings kapitel, denna kapitel av Koranen har många namn, det enda kapitel i Koranen som den bedjande skall läsa under alla bönecyklar.Här har du möjlighet att kunna lyssna Läs mer…

Därför fasta Muslimer

Månaden Ramadan är en möjlighet vi får från Allah, men varför fastar vi, är Gud i behov av den maten vi lämnar, det kan det inte vara då vi äter igen till och med en Läs mer…

Surat al-Baqarah (Kon)

Koranens andra kapitel, Surat al-Baqarah (Kon), Uppenbarades under Madina-perioden och består av 286 verser och var den första sura somuppenbarades i sin helhet efter Profetens utvandring från Mecka till Madinah ; huvuddelen kom underperiodens två Läs mer…

Surah al-’Imran (’Imrans ätt)

Koranens tredje kapitel, Surah al ’Imran (’Imrans ätt)Här har du möjlighet att kunna lyssna på den arabiska delen samtidigt som du läser dess innebörd på svenska, på ovan nämnda Youtube kanal kommer alla andra kapitel Läs mer…

Bästa människa

Första kalligrafi som innehar ett av Profeten uttalande frid vare över honom, den är underbar, och alla hans uttalande är så underbara, må Allah låta oss samlas med honom och hans följeslagare i Paradiset Imam Läs mer…

Allah all makts Herre

Ytligare en kalligrafi vars ord är från Koranen, denna gång kapitel 3 [al-’Imran (’Imrans ätt)] vers 26 Där Allah säger:SÄG: ”Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten Läs mer…

I ALLAHS NAMN

Bism illah ar-Rahman ar-Rahim- fördelarna med att säga “Bism illah ar-Rahman ar-Rahim” vilket betyder  “jag startar min handling med Allahs namn”. Ar- Rahman är en av Allahs namn. Ar- Rahman är Den som är barmhärtig över Läs mer…

Aisha Kalligrafin

Aisha är ett mycket känt namn bland muslimska tjejer, men ska jag berätta om någon Aisha så blir det så klart Aisha, Profetens fru, – Frid vare över honom & må Allah vara nöjd med Läs mer…

KAFFE – قهوة

Då fantasin har inga gränser erhåller man den bästa resultat Det första man ser då man tittar på bilden är en kopp kaffe, men det är en speciell kalligrafi som formar kaffekoppen av själva ordet Läs mer…